Clinica Simoestet
Politicile site-ului

Puteti vizualiza politicile site-ului in format pdf apasand butoanele. Alternativ, le gasiti in format text mai jos.

Politica de confidentialitate a site-ului

Scop

Această politică de confidențialitate vă informează despre informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date personale și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs. personale.

Cine suntem noi?

Numele organizației: SC SIMOESTET SRL
Număr înregistrareRegistrul Comerțului: J27/37/2016
Cod unic de identificare: 35497884
Adresă: Piatra Neamț, B-dul Decebal, nr. 76, Bl A2, ap 21-22, Jud. Neamț – 610036
E-mail: office@simoestet.ro
Telefon: 0233/228.104, 0745.281.725

Organizația are un DPO (Data Protection Officer) care poate fi contactat prin e-mail la protectiadatelor@simoestet.ro .
Pentru orice informații privind exercitarea drepturilor pe care le aveți în calitate de persoană vizată privind datele dvs. cu caracter personal – așa cum sunt acestea prezentate în Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal la Simoestet  S.R.L. publicată pe site-ul nostru – vă rugăm să ne adresați o solicitare la care să vă putem raspunde în cel mai scurt timp.

Cum folosim informațiile dvs.?

Când folosiți site-ul nostru

Atunci când utilizați site-ul nostru pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi (cookies first party) și de terțe părți (cookies third party) pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă oferi o experiență cât mai bună în utilizarea site-ului nostru.
Aceste cookie-uri – pentru care vă solicităm consimțământul la intrarea pe site – sunt de tipurile prezentate în continuare:

Numele cookie-ului Scopul Informații suplimentare
 Google Analytics  Analiza trafic Google Analytics este instrumentul Google de analiză care ajută proprietarii de site-uri și de aplicații să înțeleagă cum interacționează vizitatorii cu proprietățile lor. Google Analytics poate folosi un set de cookie-uri pentru a culege informații și pentru a raporta date statistice privind utilizarea site-ului, fără a trimite la Google date care identifică vizitatorii.
 Sesiune  Sesiune website. Site-urile culeg adesea informații despre modul în care interacționează utilizatorii cu acestea. Informațiile pot include paginile accesate cel mai frecvent de utilizatori și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la anumite pagini. Folosim aceste așa-numite „cookie-uri pentru starea sesiunii”
 FaceBook  – Facebook folosește module cookie și primește informații atunci când vizitați aceste site-uri și aplicații, inclusiv informații despre dispozitiv și informații despre activitatea dumneavoastră, fără alte acțiuni suplimentare din partea dumneavoastră. Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți sau nu un cont Facebook sau dacă sunteți conectat sau nu.

Când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului nostru, vă solicităm numele dvs., numărul de telefon de contact și adresa de e-mail.
Utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii dvs., inclusiv furnizarea de informații despre serviciile noastre. Putem să vă trimitem un e-mail de mai multe ori după ce ați făcut o solicitare, pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dvs. și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor noștri.

Solicitarea dvs. este înregistrată și mai apoi procesată, după onorare aceasta rămânând stocată în Cloudul site-ului pe o perioadă ce variază în funcție de situațiile descrise mai jos.
NU folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Menținem e-mailurile venite din solicitări timp de doi ani, după care sunt arhivate în siguranță și păstrate timp de cinci ani, când le ștergem. Înregistrările de tip CRM sunt păstrate timp de trei ani de la ultimul contact cu dvs.
De asemenea, înregistrăm adresa IP (Internet Protocol), care este adresa calculatorului dvs. pe Internet.

Drepturile dvs. ca persoană vizată

Ne puteți întreba ce informații avem despre dumneavoastră și ne puteți cere să le corectăm dacă sunt inexacte. Dacă v-am solicitat și ne-ați dat consimțământul dvs. pentru a procesa datele personale, puteți retrage acest consimțământ în orice moment.

Dacă prelucrăm datele dvs. personale pentru a îndeplini un contract sau în temeiul consimțământului, puteți să ne cereți să vă oferim o copie a informațiilor într-un format care să poată fi citit, astfel încât să îl puteți transfera altui furnizor.

Dacă prelucrăm datele dvs. personale pe bază de consimțământ sau de interes legitim, puteți solicita ștergerea datelor dvs.
Aveți dreptul să ne cereți să nu mai folosim informațiile dvs. pentru o perioadă de timp dacă credeți că nu facem acest lucru în mod legal.

În cele din urmă, în anumite circumstanțe, puteți să ne cereți să nu luăm decizii care să vă afecteze (utilizându-vă prelucrarea automatizată sau profilarea).
Pentru a trimite o solicitare privind datele dvs. personale prin e-mail, poștă sau telefon, utilizați informațiile de contact furnizate mai sus în secțiunea Cine suntem noi în această politică.

Dreptul tău de a depune plângere

Dacă aveți o plângere cu privire la utilizarea de către dvs. a informațiilor dvs., am prefera să ne contactați prima oară pe noi, pentru a putea remedia în mod amiabil cererea. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să contactați Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Informații prin intermediul site-ului lor la http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plangere sau să le scrieți la adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Actualizări la această politică de confidențialitate

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate atunci când intervin modificări în urma prestării servicii. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.
Vom actualiza numărul versiunii și data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.

Politică aprobată în data de: 17/07/2018
Politica devine operațională din data de: 17/07/2019
Următoarea revizuire va avea loc în data de: 17/07/2021

Politica GENERALA privind protectia datelor cu caracter personal

1. Prezentare generală

1.1. Introducere

S.C. SIMOESTET S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal prelucrează legitim date cu caracter personal referitoare la persoanele fizice  cu care interacționează, exclusiv în scopul declarat. Acestea pot reprezenta date în legătură cu clienții, furnizorii, contacte pentru afaceri, angajați și alte persoane cu care societatea a încheiat un contract sau cu care aceasta se află într-o legătură.

Această politică descrie modul în care datele personale trebuie colectate, utilizate și stocate pentru a fi în concordanță cu standardele companiei referitoare la protecția datelor – și, de asemenea, să îndeplinească condiția legalității.

Acest control se aplică tuturor sistemelor, persoanelor și proceselor care constituie sistemele informatice ale organizației, Aadministratorii, angajații, furnizorii și alte părți terțe care au acces la sistemele SC Simoestet S.R.L..

1.2. Existența politicii

Această politică privitoare la protecția datelor asigură în cadrul Simoestet  S.R.L.:

 • Conformitatea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și practicile performante la acest nivel;
 • Protecția drepturilor persoanelor vizate: de exemplu a partenerilor, pacienților, angajaților;
 • Modul de stocare și prelucrare a datelor persoanelor fizice;
 • Protecția companiei de posibilele riscuri referitoare la încălcarea securității datelor.

1.2.1 Legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul (EU) nr. 679/2016 descrie modul în care companiile – incluzând Simoestet S.R.L. trebuie să prelucreze datele cu caracter personal. Amenzile semnificative sunt aplicabile în cazul în care se consideră că o încălcare a fost adoptată în temeiul Regulamentului GDPR, care are rolul de a proteja datele cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii Europene.

Aceste reguli se aplică indiferent dacă datele sunt stocate în format electronic, pe hârtie sau pe alte materiale.

Pentru a fi în concordanță cu legislația, informațiile personale trebuie să fie colectate și utilizate în mod corect, stocate în siguranță, nepermițându-se folosirea acestora în mod ilegal.

1.2.2 Definiții

Definițiile cele mai fundamentale cu privire la această politică sunt următoarele:

Date cu caracter personal orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”)
Persoana vizată o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
Prelucrare orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
Operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern
Persoană împuternicită de operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului

1.3. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Principiile fundamentale pe care se bazează prelucrarea datelor personale sunt cuprinse în Regulamentul GDPR în vigoare din 25/05/2018.

Astfel, datele personale în cadrul Simoestet S.R.L. sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

SC Simoestet S.R.L.  se va asigura că respectă toate aceste principii atât în procesul de prelucrare pe care îl desfășoară în prezent, cât și ca parte a introducerii de noi metode de procesare, cum ar fi noile sisteme informatice.

1.4. Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are, de asemenea, drepturi în temeiul Regulamentului GDPR. Acestea constau în:

 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • Dreptul la informare;
 • Dreptul de acces;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a se opune prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritate;
 • Dreptul de a se adresa justiției.

Fiecare dintre aceste drepturi este susținut de formulare adecvate din Simoestet S.R.L., care permit ca acțiunea necesară să fie luată în termenele stabilite de Regulamentul GDPR.

Persoanele vizate își pot exercita o parte din drepturile de mai sus prin e-mail, adresate operatorului de date la protectiadatelor@simoestet.ro. Cererile vor fi scutite de vreo taxă. Operatorul va fi obligat să furnizeze răspuns în maxim o lună, iar în anumite cazuri excepționale în cel mult două luni de la primirea cererii.

Operatorul de date va verifica întotdeauna identitatea oricărei persoane. În vederea răspunderii la cereri și permiterea exercitării drepturilor, departamentul juridic sau consultanții juridici externi vor avea un cuvânt de spus cu privire la temeinicia cererii.

Organizația respectă următoarele termene pentru răspunsul la cererile persoanelor vizate:

Solicitarea de date solicitate Grafic de timp
Dreptul de a fi informat Atunci când se colectează date (dacă acestea sunt furnizate de persoana vizată) sau în termen de o lună (dacă nu sunt furnizate de persoana vizată)
Dreptul de acces O lună
Dreptul la rectificare O lună
Dreptul de ștergere Fără întârzieri nejustificate
Dreptul de a restricționa procesarea Fără întârzieri nejustificate
Dreptul la portabilitatea datelor O lună
Dreptul de a se opune prelucrării La primirea obiecției
Drepturi legate de procesul de luare a deciziilor și profilaxie automată. Nespecificat

1.5. Temeiurile prelucrării

Legalitatea unui caz specific de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Regulamentului GDPR poate fi stabilită în șase moduri alternative.

1.5.1 Consimțământul

Cu excepția cazului în care este necesar dintr-un motiv admis în Regulamentul GDPR, Simoestet S.R.L. va obține întotdeauna acordul explicit din partea unei persoane vizate pentru colectarea și prelucrarea datelor. În cazul copiilor sub vârsta de 16 ani (o vârstă mai mică poate fi permisă în anumite state membre ale UE), va fi obținut consimțământul părinților/ tutorelui. Informații transmise despre utilizarea datelor noastre cu caracter personal vor fi furnizate persoanelor vizate în momentul obținerii consimțământului și explicării drepturilor acestora cu privire la datele lor, cum ar fi dreptul de retragere a consimțământului. Aceste informații vor fi furnizate într-o formă accesibilă, scrise în limbaj clar și gratuit.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt obținute direct de la persoana vizată, aceste informații vor fi furnizate persoanei vizate într-o perioadă rezonabilă de timp după obținerea datelor.

1.6. Încheierea sau executarea unui contract

În cazul în care datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt necesare pentru a încheia sau executa un contract cu persoana vizată, nu este necesar consimțământul explicit. Acesta va fi cazul în care contractul nu poate fi încheiat fără datele personale în cauză, de exemplu o livrare nu poate fi efectuată fără o adresă la care să se poată livra.

1.7. Obligația legală

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie să fie colectate și prelucrate pentru a ne conforma legii, nu este necesar consimțământul explicit. Acest lucru poate fi aplicabil în cazul anumitor date referitoare la ocuparea forței de muncă și la impozitare, de exemplu.

1.8. Interesele vitale ale subiectului datelor

În cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, atunci acesta poate fi utilizat ca temeiul legal al prelucrării. SC Simoestet S.R.L. va păstra dovezi rezonabile, documentate că acest lucru este cazul, ori de câte ori acest motiv este utilizat ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.9. Activitatea desfășurată în interes public

În cazul în care SC Simoestet  S.R.L. trebuie să îndeplinească o sarcină pe care o consideră a fi în interesul public sau ca parte a unei obligații oficiale, atunci nu va fi solicitat consimțământul persoanei vizate. Evaluarea interesului public va fi documentată și pusă la dispoziție ca dovezi atunci când este necesar.

1.10. Interesul legitim

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal specific este în interesul legitim al SC Simoestet S.R.L.  și este considerată că nu afectează în mod semnificativ drepturile și libertățile persoanei vizate, atunci aceasta poate fi definită ca fiind motivul legal al prelucrării. Din nou, raționamentul din spatele acestui punct de vedere va fi documentat.

2. Persoane fizice, riscuri și responsabilități

2.1. Domeniul politicii

Prezenta politică se aplică sediilor, tuturor departamentelor, întregului personal și voluntarilor SC Simoestet S.R.L., precum și tuturor contractanților, furnizorilor și altor persoane ce lucrează în numele SC Simoestet S.R.L.

Are aplicabilitate asupra tuturor datelor pe care compania le deține în legătură cu persoanele fizice identificabile.

Aceste date vor consta, fără a avea un caracter limitativ, în: nume, prenume, pozitie, număr de telefon, adresa de mail și poștală, semnătura, adeverințe medicale, cont bancar, diplome, competențe, studii, CNP, data nașterii, serie și nr. CI/BI, informații referitoare la venituri, concedii medicale pentru angajații operatorului de date și reprezentanții firmelor cu care acesta colaborează, adrese IP, informții statistice pentru reclama, marketing si publicitate, furnizarea de bunuri si servicii, comunicare prin internet și orice alte date referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

2.2. Riscurile

Politica ajută la protejarea SC Simoestet S.R.L. reale riscuri la nivel de securitate, incluzând încălcări ale confidențialității sau vătămarea reputației.

2.3. Responsabilități

Oricine lucrează pentru sau cu Simoestet S.R.L. își angajează răspunderea pentru a asigura colectarea, stocarea și utilizate datelor în mod corespunzător. Simoestet S.R.L. garanteaza confidentialitatea. Informatiile furnizate de dumneavoastra nu vor fi trimise sau vandute altor entitati in scopuri de reclama, marketing si publicitate.

Fiecare echipă care utilizează datele personale trebuie să asigure faptul că acestea sunt utilizate și prelucrate în concordanță cu politica și principiile generale ale protecției datelor.

Aceste persoane au următoarele atribuții:

 • Administrația este responsabilă cu privire la asigurarea îndeplinirii în mod legal a obligațiilor de către Simoestet S.R.L.
 • Responsabilul cu protecția datelor (DPO) este responsabil cu:
 • Informarea, sfătuirea angajatorului și a celorlalți angajați, emiterea de recomandări către angajator, precum și către ceilalți angajați cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului (EU) 2016/679 și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;
 • Promovarea unei culturi a protecției datelor cu caracter personal în cadrul organizației;
 • Organizarea de training-uri în vederea pregătirii și sensibilizării angajaților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Participarea în mod regulat la ședințele conducerii, unde se iau hotărâri cu implicații privind prelucrarea datelor și oferirea de opinii concrete și documentate;
 • Colectarea informațiilor necesare pentru identificarea activităților de prelucrare;
 • Colaborarea cu celelalte departamente precum HR, Juridic, IT, Securitate pentru a avea informațiile necesare îndeplinirii sarcinilor;
 • Recomandări și sprijin concret în privința implementării cerințelor Regulamentului (EU) 2016/679, cum ar fi principiile prelucrării datelor, drepturile persoanei vizate, protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, păstrarea evidenței activităților de prelucrare, securitatea și managementul adecvat al incidentelor de securitate;
 • Monitorizarea respectării Regulamentului, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor;
 • Monitorizarea respectării politicilor tehnice și organizaționale ale operatorului;
 • Monitorizarea efectuării auditurilor necesare;
 • Alocarea responsabilităților, sensibilizarea și formarea personalului implicat în operațiunile de prelucrare;
 • Informarea organizației dacă este obligatorie sau necesară efectuarea unei evaluări de impact privind protecția datelor cu caracter personal, potrivit art. (35) din Regulament;
 • Recomandări concrete în privința metodologiei care trebuie urmată pentru efectuarea unei evaluări de impact;
 • În situația în care organizația nu dispune de resursele necesare pentru efectuarea internă a evaluării de impact, va recomanda externalizarea acestui proces și va îndruma organizația în alegerea corectă a persoanelor specializate care pot efectua evaluarea de impact;
 • Recomandarea măsurilor care trebuie implementate (inclusiv politici tehnice și organizatorice) pentru a atenua orice riscuri la adresa drepturilor și intereselor persoanelor vizate;
 • Sprijinirea conceperii și actualizării constante a evidenței activităților de prelucrare, potrivit art. (30) din Regulament;
 • Cooperarea cu Autoritatea de Supraveghere;
 • Asumarea rolului de punct de contact pentru Autoritatea de Supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune;
 • Asumarea rolului de punct de contact cu persoanele vizate privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul Regulamentului;
 • Oferirea de sprijin concret în situația unui incident de securitate și oferirea de spijin cu privire la notificarea Autorității/Autorităților de Supraveghere competentă/competente și a persoanelor vizate;
 • Respectarea secretului și a confidențialității în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale;
 • Monitorizarea și oferirea de sprijin concret în orice alt aspect legat de protecția datelor cu caracter personal, conform dispozițiilor legale în vigoare.
 • Managerul IT este responsabil pentru:
 • Asigurarea tuturor sistemelor, serviciilor și echipamentului folosit pentru a stoca datele, în condițiile unor standarde adecvate de Securitate, asigurând confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
 • Efectuarea verificărilor și scanărilor în mod constant pentru a asigura nivelul înalt de securitate al hardware-ului și software-ului, precum și funcționarea decentă a lor;
 • Evaluarea fiecărui serviciu al terțului pe care compania îl consideră că utilizează sau stochează date. De exemplu, servicii de cloud computing.
 • Implementează măsuri pentru pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
 • Implementează măsuri pentru a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
 • Managerul pe marketing este responsabil pentru:
 • Trimiterea de răspunsuri asupra oricăror interogări ce provin de la jurnaliști sau puncte de vânzare media precum ziare;
 • Unde este necesar, lucrul cu alt personal pentru a asigura respectarea principiilor privitoare la protecția datelor cu caracter personal în legătura cu inițiativele de marketing.

3. Regulamentul general al personalului

 • Singurele persoane care sunt apte să acceseze datele prezentate în această politică ar trebui să fie cele cărora le este necesară pentru activitatea pe care o realizează.
 • Datele ar trebui să nu fie împărtășite către toți angajații. Când este necesar accesul la informații confidențiale, angajații pot solicita direct de la managerii lor.
 • Simoestet S.R.L. va asigura trainingul aferent tuturor angajaților pentru a-i ajuta în procesul înțelegerii responsabilității pe care o au în momentul în care utilizează datele.
 • Angajații ar trebui să asigure securitatea datelor luând precauții și folosind instrucțiunile de mai jos.
 • Vor trebui utilizate parole puternice, în conformitate cu recomandările grupurilor de lucru GDPR – 12 caractere (numere, litere mici, majuscule, caractere speciale), schimbate periodic.
 • Datele personale nu vor fi dezvăluite către persoane neautorizate, fie din interiorul companiei sau în afară.
 • Datele ar trebui să fie revizuite și actualizate dacă există situația în care datele nu sunt concordante cu realitatea. Dacă nu mai sunt necesare, datele vor fi șterse.
 • Angajații vor cere ajutorul managerului lor sau responsabilului cu protecția datelor (DPO) dacă nu sunt siguri în legătura cu orice aspect al protecției datelor.

4. Stocarea datelor

Aceste reguli descriu cum și unde ar trebui să fie stocate datele cu caracter personal. Întrebările despre stocarea datelor pot fi redirecționate în siguranță managerului IT sau operatorului de date.

Când datele sunt stocate pe hârtie, ele trebuie păstrate într-un loc sigur unde persoanele neautorizate nu pot avea acces.

Aceste instrucțiuni se aplică, de asemenea, asupra datelor care sunt stocate în mod obișnuit în format electronic, dar au fost printate din anumite considerente:

 • Hârtiile sau fișierele ar trebui păstrate într-un loc închis sau într-un sertar închis;
 • Angajații ar trebui să se asigure că hârtia sau cele printate nu sunt lăsate către oameni neautorizați ce ar putea să le vadă, ca de exemplu pe imprimantă;
 • Printurile ar trebui distruse când nu mai sunt necesare.

Când datele sunt stocate în format electronic, ele trebuie să fie protejate de accesul neautorizat, ștergerilor accidentale sau atacurilor intenționate de hacking:

 • Datele ar trebui protejate de parole puternice ce sunt schimbate regulat și niciodată împărtășite între angajați, în timp ce datele sensibile trebuiesc criptate;
 • Dacă datele sunt stocate pe suporturi amovibile (precum CD, DVD), acestea ar trebui păstrate în siguranță atunci când nu sunt folosite;
 • Datele ar trebui stocate numai în servere sau unități specializate și ar trebui să fie încărcate într-un serviciu de cloud computing aprobat;
 • Serverele ce conțin informații personale ar trebui plasate într-un loc sigur, departe de spațiul general de birouri;
 • Datele nu ar trebui salvate direct pe laptopuri sau alte dispozitive mobile precum tablete sau smartphone-uri.
 • Datele au un back-up periodic. Aceste backup-uri sunt jurnalizate și testate regulat.
 • Toate serverele și calculatoarele ce conțin date ar trebui protejate de software de Securitate și firewall.

5. Utilizarea datelor

Datele personale nu au nicio valoare pentru Simoestet S.R.L. decât dacă aceasta le poate folosi în activitatea sa. Se întâmplă atunci când datele sunt accesate și folosite, iar acest fapt poate fi predispus la numeroase riscuri, corupție sau chiar furt:

 • Când se lucrează cu date personale, angajații ar trebui să asigure ecranele calculatoarelor întotdeauna închise când le lasă nesupravegheate;
 • Datele personale nu ar trebui transmise prin e-mail, având în vedere că aceasta cale de comunicare nu este sigură. Cu titlu de excepție, singura transmisie pe mail de date sensibile sunt cele destinate persoanei vizate, la cererea expresă a acesteia și medicilor colaboratori ce au un rol activ în remederea stării de sănătate a pacientului Simoestet S.R.L. .
 • Datele sensibile ar trebui criptate înainte de a fi transferate electronic. Managerul IT ar trebui să explice cum sunt trimise datele către contactele externe autorizate.
 • Datele personale nu ar trebui transferate în afara Spațiului Economic European.
 • Angajații ar trebui să nu salveze datele personale în dispozitivele lor personale. Întotdeauna ar trebui să existe acces și actualizare a copiei centrale a tuturor datelor.

6. Precizia datelor

Legislația solicită Simoestet S.R.L. să urmărească pașii în mod rezonabil pentru a asigura precizia și actualitatea datelor.

Acuratețea datelor este foarte importantă și este necesar un efort considerabil din partea Simoestet S.R.L. pentru a o asigura.

Este responsabilitatea tuturor angajaților care lucrează cu aceste date să urmărească pașii pentru a asigura acuratețea și actualitatea datelor pe cât posibil.

 • Datele vor fi păstrate în puține locuri. Personalul nu trebuie să creeze alte locuri adiționale deloc necesare, ca de exemplu copii inutile;
 • Personalul ar trebui să se folosească de fiecare oportunitate pentru a asigura actualizarea datelor. De exemplu, prin confirmarea unor detalii în momentul în care clientul sună;
 • Simoestet S.R.L. va depune toate diligențele necesare pentru ca subiectele datelor să își poată actualiza informațiile pe care Simoestet S.R.L. le deține. De exemplu, prin intermediul site-ului web al companiei;
 • Datele ar trebui actualizate când se descoperă inadvertențe. De exemplu, când un client/pacient nu mai poate fi contactat prin intermediul unui număr de telefon, se recomandă eliminarea din baza de date a acestuia.

7. Divulgarea datelor din alte motive

În anumite circumstanțe, legislația permite datelor personale să fie dezvăluite către organele legii fără consimțământul persoanei subiect al datelor.

În aceste circumstanțe, Simoestet S.R.L.  va dezvălui datele necesare. Operatorul de date va asigura faptul că cererea este legitimă, căutând asistență de la consilierii juridici ai companiei unde este necesar.

8. Furnizare informații

Simoestet S.R.L. țintește spre a asigura faptul că persoanele vizate știu cum sunt prelucrate datele, asigurându-se că ei înțeleg:

 • Cum sunt datele lor utilizate;
 • Cum își pot exercita drepturile.

În acest scop, compania are o Politică de confidențialitate a site-ului, stabilind cum datele persoanelor sunt utilizate în cadrul acesteia – www.simoestet.ro .

9. Consecințe

Nerespectarea prezentei Politici de către angajații companiei sau alți colaboratori externi poate conduce către sancțiuni disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă), rezilierea contractelor și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse organizației ca urmare a nerespectării prezentei Politici. Când există suspiciunea unor activități ilegale (cum ar fi, exemplificativ, sustragerea documentelor, copierea, distribuirea, transferul bazelor de date), Societatea va denunța activitatea infracțională organelor legii pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Prezenta Politică va fi adusă de către conducerea companiei la cunoștința tuturor angajaților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri sau a altor terți, inclusiv prin publicarea pe site-ul companiei www.simoestet.ro , și va fi actualizată de fiecare dată când sistemul informațional analizat suferă modificări relevante.

Simoestet

O echipa de specialisti in medicina dentara pregatita sa va ajute sa obtineti zambetul mult visat.

Premiile Noastre
Social Media

Tineti legatura cu Simoestet si pe pagina noastra de Facebook. Cu un singur like puteti fi la curent cu ultimele noutati despre noi.

https://simoestet.ro/wp-content/uploads/2021/10/facebookfooter.png